by  in Media, Ogólna, trening

Jak bronić się przed duszeniem

Jak obronić się przed duszeniem z przodu
Akademia Samoobrony Odc.3
Gdy przeciwnik spenetruje Twoją przestrzeń osobistą i chwyci Cie dwoma rękoma za gardło…
Co zrobisz?
A gdy trzymając Cię za gardło, dodatkowo dociśnie do ściany?
Odpowiedzi na te pytania w tym odcinku Akademii Samoobrony!
Zapraszamy!
Prosimy o łapki w górę, subskrypcję i komentowanie!
How to Defend against Front Choke
Self-Defense Academy Ep.3
When the opponent penetrates your personal space and grabs you by the throat with both hands …
What would you do?
And when, holding you by the throat, he additionally presses you against the wall?
Answers to these questions in this episode of the Self-Defense Academy!
Let’s go!
English subtitles included!

KenjiroJak bronić się przed duszeniem