Jeet Kune Do logo.

Jeet Kune Do

DROGA PRZECHWYTUJĄCEJ PIĘŚCI

 

Jeet Kune Do to sztuka walki, której trening ukierunkowany jest na realną walkę. JKD jest proste (simple), bezpośrednie (direct) i nieklasyczne (non-classical).

Jeet znaczy przechwycić lub zatrzymać. 
Kune
 to pięść. 
Do
 – droga.

Prostota oznacza codzienne doskonalenie podstawowych narzędzi walki. Polega bardziej na codziennym uszczuplaniu nieistotnych nawyków, niż na powiększaniu arsenału technik.

Bezpośredniość oznacza obieranie najbardziej efektywnego sposobu wykonania zadania. Przejście z punktu A do punktu B bez zbędnych przyruchów, po najbardziej efektywnej drodze.

Nieklasyczność wyrażana jest poprzez łamany rytm i efektywność przeciwko reagującemu, oporującemu napastnikowi. Jeet Kune Do jest nieklasyczne w swojej taktyce, strategii i technikach, które oparte są na funkcjonalności, wydajności i skuteczności.
Funkcjonalność – przeciwko reagującemu, przeciwdziałającemu napastnikowi,
Wydajność – brak zbędnych ruchów/przyruchów,
Skuteczność – ruch z użyciem całego ciała z równocześnie zachowaną strukturą (balansem).

Jeet Kune Do jest sztuką walki wyrażaną przez ludzkie ciało. Oznacza naukę bycia efektywnym w długim, średnim i krótkim dystansie, w walce w stójce czy w walce na ziemi, używając każdego narzędzia walki. Liczy się „wykonanie zadania”, cel, efekt końcowy. Nie jest to kwestia uczenia się różnych stylów walki, ale jak najskuteczniejszego używania narzędzi walki: kopnięć, uderzeń, usidlania (trapping) czy chwytów (grapplingu,) wykorzystując do tego najefektywniej ludzkie ciało.

Kopnięcie jest tylko kopnięciem a uderzenie – uderzeniem, ale uczmy się jak używać ich w maksymalnym stopniu bez przyporządkowywania ich do jakiegokolwiek stylu. Nauka wykorzystania ludzkiego ciała do maksimum jest nadrzędna w stosunku do jakiegokolwiek stylu.

Trzy etapy nauki w Jeet Kune Do:

Etap prymitywny (Primitive Stage): w tym etapie adept nie ma żadnej wiedzy w sztuce walki i reaguje instynktownie. Jest jeszcze „nienaukowy” w swoim podejściu (do walki) i wykorzystuje instynkt przetrwania.

Etap mechaniczny (Mechanical Stage): w tym etapie adept uczy się jak stać, zbijać, kopać, uderzać itd, ale traci swój naturalny instynkt na rzecz nabytej wiedzy. Jego reakcje wymagają myślenia i odtwarzania z pamięci (wyuczonych technik) co spowoduje, że staje się „naukowy” w swoim podejściu (do walki) stając się „mechanicznym człowiekiem”.

Etap spontaniczny (Spontaneous Stage): Poprzez lata treningu i poprawnego redefiniowania wszystkich swoich narzędzi walki, adept jest w stanie połączyć dwa wcześniejsze etapy w jeden. Pozwala mu to na powrót do reagowania instynktownego z etapu pierwszego za pomocą nabytej wiedzy z etapu drugiego. Jego podejście (do walki) staje się nienaukowo naukowe. Jego ruchy są spontaniczne pozbawione procesu myślowego. Można to osiagnąć tylko wtedy, gdy sztuka walki pozostanie prosta.

This is why in Jeet Kune Do, Simplicity is the last step of art, and the beginning of nature.” Bruce Lee

źródło: Sifu Richard Torres
umieszczone za zgodą autora

Jeet Kune Do. Bruce Lee.Jeet Kune Do. Podpis.

KenjiroJeet Kune Do