by  in Ogólna

R.A.T. nowa edycja kursu!

R.A.T. Specjalna Grupa Treningowa trzecia edycja!
Od 6 października zaczynamy trzeci cykl szkoleniowy RAT! Zajęcia odbywać się będą w piątki 19.00-20.30.
Zasady:
Projekt: R.A.T. Specjalna Grupa Treningowa
Ilość godzin: 30
Ilość spotkań: 20
Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu
Dzień tygodnia: piątek
Ilość osób w grupie: 6
Godziny: 19.00-20.30
Warunki uczestnictwa:
– koszt całego kursu to 1000 zł,
– dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność,
– ewentualne, kolejne nieobecności muszą zostać odrobione w trybie zajęć personalnych (płatnych wg standardowego cennika zajęć personalnych), przed kolejnym terminem spotkania grupy,
– liczba odrabianych nieobecności w trybie personalnym nie może w sumie przekroczyć trzech spotkań,
– niedotrzymanie tych warunków, powoduje usunięcie z kursu, bez zwrotu opłaty.

Uczestnicy kursu, po każdym ze spotkań, otrzymają materiały szkoleniowe z zakresu omawianych zagadnień.
Wpłaty przyjmujemy w siedzibie klubu lub w formie przelewu na konto. Dane do przelewu prześlemy indywidualnie zainteresowanym osobom.
Jeśli chcesz nauczyć się najlepszego systemu samoobrony, z którego korzystają elitarne jednostki wojska i policji, to ten projekt jest kierowany do Ciebie. Tego systemu możesz nauczyć się tylko u nas. Jest to elitarna wiedza i dlatego grupy treningowe będą składać się tylko z sześciu osób plus instruktor. Jest to gwarancją wysokiego poziomu przekazywania wiedzy.
Jako jedyni w Polsce posiadamy wiedzę i uprawnienia z zakresu formuły R.A.T.
Dołącz do elity i zarezerwuj swoje miejsce w S.G.T. Jest TYLKO 6 miejsc!
Kontakt w sprawie szkolenia: info@vataha.pl oraz pod numerem telefonu: 604-176-320.
ZAPRASZAMY!

KenjiroR.A.T. nowa edycja kursu!