by  in Fight, Media, Ogólna, trening

Defensywa w Jeet Kune Do

Defensywa w Jeet Kune Do. Trzy możliwości: po ataku, w trakcie ataku i przed atakiem.
Powyższe video omawia dwa pierwsze, czyli na drugi bit (po ataku) i na jeden bit (w trakcie ataku).
Video nagrane podczas treningu grupy Jeet Kune Do, odbywającego się w VATAHA w Gdyni.

KenjiroDefensywa w Jeet Kune Do