by  in Media, Ogólna, trening

Ucieczka z headlocka

Jak uwolnić się z trzymania za głowę?
Akademia Samoobrony Odc.4
Gdy popełnisz błąd i przeciwnik złapie Cię za głowę i bije, próbując przewrócić…
Co zrobisz?
Odpowiedzi na te pytania w tym odcinku Akademii Samoobrony!
Zapraszamy!
Prosimy o udostępnianie, subskrybowanie naszego kanału youtube, komentowanie i dawanie łapek w górę.
Film z polskimi i angielskimi napisami.

How to free yourself headlock?
Self-Defense Academy Ep4
When you make a mistake and the opponent grabs your head and punch you, trying to take you down…
What do you do?
Answers to these questions in this episode of the Self-Defense Academy!
Let’s go!
Please share, subscribe to our youtube channel, comment and thumb up.
Video with Polish and English subtitles.

https://www.vataha.pl
http://facebook.com/VATAHATEAM
http://vod.vataha.pl

Share:
KenjiroUcieczka z headlocka