by  in Ogólna

Druga grupa RAT!

RAT_SGT_2

Od 20 listopada zaczynamy cykl szkoleniowy RAT dla drugiej grupy! Zajęcia odbywać się będą w piątki 19.00-20.30.
Serdecznie zapraszamy te osoby, które nie dostały się do grupy pierwszej.

Zasady:
Projekt: R.A.T. Specjalna Grupa Treningowa
Ilość godzin: 30
Ilość spotkań: 20
Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu
Dzień tygodnia: piątek
Ilość osób w grupie: 6
Godziny: 19.00-20.30
Terminarz spotkań do końca 2015 roku: 20.11, 27.11, 4.12, 18.12.
*z przyczyn losowych, niektóre daty mogą ulec zmianie

Warunki uczestnictwa:
– koszt całego kursu to 1000 zł,
– rezerwacja miejsca poprzez wpłatę bezzwrotnej zaliczki w wysokości 400 zł (liczba miejsc w grupie to tylko 6 osób, także na cykl szkolenia w sezonie 2015-2016, dostępnych jest tylko 12 miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń!),
– wpłata 600 zł w terminie do 13 listopada,
– dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność,
– ewentualne, kolejne nieobecności muszą zostać odrobione w trybie zajęć personalnych (płatnych wg standardowego cennika zajęć personalnych), przed kolejnym terminem spotkania grupy,
– liczba odrabianych nieobecności w trybie personalnym nie może w sumie przekroczyć trzech spotkań,
– niedotrzymanie tych warunków, powoduje usunięcie z kursu, bez zwrotu opłaty

Uczestnicy kursu, po każdym ze spotkań, otrzymają materiały szkoleniowe z zakresu omawianych zagadnień.
Wpłaty przyjmujemy w siedzibie klubu lub w formie przelewu na konto. Dane do przelewu prześlemy indywidualnie zainteresowanym osobom.

Jeśli chcesz nauczyć się najlepszego systemu samoobrony, z którego korzystają elitarne jednostki wojska i policji, to ten projekt jest kierowany do Ciebie. Tego systemu możesz nauczyć się tylko u nas. Jest to elitarna wiedza i dlatego grupy treningowe będą składać się tylko z sześciu osób plus instruktor. Jest to gwarancją wysokiego poziomu przekazywania wiedzy.
Jako jedyni w Polsce posiadamy wiedzę i uprawnienia z zakresu formuły R.A.T.
Dołącz do elity i zarezerwuj swoje miejsce w S.G.T.
Kontakt w sprawie szkolenia: info@vataha.pl oraz pod numerem telefonu: 604-176-320.

Wszystkie miejsca zostały zajęte!
DZIĘKUJEMY!

Share:
KenjiroDruga grupa RAT!